Viktig info från årsmötet

P g a avsaknad av tillräckligt antal kandidater till fungerande styrelse

togs enhälligt det smärtsamma beslutet vid årsmötet i går den 4 mars att upplösa föreningen.

Tack alla medlemmar för både slit och glädje, gott kamratskap och nya vänskapsband under den tid som varit. 

Vi lär ses på banor och kurser även i fortsättningen!

Annonser