Årsmöte 2017

Kallelse till EIRs årsmöte 2017

 

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 4 mars kl. 11.00 hos Hans Kindahl och Kristina Odensvik i möteslokalen på Lötsberga djurklinik, där vi bjuds på lunch och kaffe.

Styrelsen saknar såväl ledamöter som förslag till ersättare.  Årsmötet kommer därför att få ta beslut om föreningens fortsatta bestånd alternativt upplösning.

Dagordning skickas ut senast en vecka före mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt ev. inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att vara tillgängliga veckan före årsmötet vid hänvändelse till klubbens e-postadress ……..

Med vänlig hälsning Styrelsen

Annonser

Info från valberedningen!

Information från EIR:s valberedning

Inför EIR:s årsmöte 2017 har valberedningen inte kunnat ta fram ett förslag till en fulltalig föreningsstyrelse på grund av bristen på kandidater.

Beslut om föreningens framtid och eventuella upplösning tas av medlemmarna på EIR:s årsmöte den 4 mars.

 

Med vänliga hälsningar

Valberedningen för EIR genom

Sonja Strandberg

sonjastrandberg@hotmail.com

Inför styrelesmötet

Inför EIRs styrelsemöte nu på söndag den 22 januari, dit alla medlemmar är välkomna, tar vi gärna emot förslagnya styrelsemedlemmar. Särskilt behöver vi en kassör. Kontakta gärna Sonja Strandberg i valberedningen  0761 – 45 61 71.

Styrelsemöte 20170122

Styrelsemöte EIR nr 1 2017

 

Plats: Stenviksvägen 9, Uppsala

Tid: söndagen den 22 januari kl. 18.00

Alla medlemmar är välkomna. Anmälan sken till anette@bpmab.se

 

  1. Mötet öppnas
  2. Fastställande av sekreterare och justeringsmän
  3. Fastställande av dagordning samt övriga frågor till dagordningen
  4. Avstämning av föregående protokoll
  5. Planering inför verksamhetsberättelse för år 2016
  6. Planering av årsmöte 2017.
  7. Övrigt
  8. Mötet avslutas