Tack!

Tack Anne

för dina insatser som ordförande i vår styrelse under de gångna två åren

från oss alla i EIR

Annonser

Ny tf Ordförande

Vi välkomnar Vendela Riesenfeld Källskog som tf Ordförande i EIR för att Anne Fornstedt har avgått.

Med vänlig hälsning Styrelsen