Viktig info från årsmötet

P g a avsaknad av tillräckligt antal kandidater till fungerande styrelse

togs enhälligt det smärtsamma beslutet vid årsmötet i går den 4 mars att upplösa föreningen.

Tack alla medlemmar för både slit och glädje, gott kamratskap och nya vänskapsband under den tid som varit. 

Vi lär ses på banor och kurser även i fortsättningen!

Årsmöte 2017

Kallelse till EIRs årsmöte 2017

 

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 4 mars kl. 11.00 hos Hans Kindahl och Kristina Odensvik i möteslokalen på Lötsberga djurklinik, där vi bjuds på lunch och kaffe.

Styrelsen saknar såväl ledamöter som förslag till ersättare.  Årsmötet kommer därför att få ta beslut om föreningens fortsatta bestånd alternativt upplösning.

Dagordning skickas ut senast en vecka före mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt ev. inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att vara tillgängliga veckan före årsmötet vid hänvändelse till klubbens e-postadress ……..

Med vänlig hälsning Styrelsen

Info från valberedningen!

Information från EIR:s valberedning

Inför EIR:s årsmöte 2017 har valberedningen inte kunnat ta fram ett förslag till en fulltalig föreningsstyrelse på grund av bristen på kandidater.

Beslut om föreningens framtid och eventuella upplösning tas av medlemmarna på EIR:s årsmöte den 4 mars.

 

Med vänliga hälsningar

Valberedningen för EIR genom

Sonja Strandberg

sonjastrandberg@hotmail.com

Styrelsemöte 20170122

Styrelsemöte EIR nr 1 2017

 

Plats: Stenviksvägen 9, Uppsala

Tid: söndagen den 22 januari kl. 18.00

Alla medlemmar är välkomna. Anmälan sken till anette@bpmab.se

 

  1. Mötet öppnas
  2. Fastställande av sekreterare och justeringsmän
  3. Fastställande av dagordning samt övriga frågor till dagordningen
  4. Avstämning av föregående protokoll
  5. Planering inför verksamhetsberättelse för år 2016
  6. Planering av årsmöte 2017.
  7. Övrigt
  8. Mötet avslutas

Heléne Blom Kurs

Välkomna till kursdagar för ridlärare Heléne Blom i Julmyra ridhus!

Man rider två och två, två lektioner per ekipage per kurstillfälle. Heléne instruerar även gärna i markarbete för dem som önskar.

Meddela om du vill rida förmiddag, eftermiddag eller bägge delarna, så försöker vi pussla ihop schema efter bästa förmåga.

Pris per kurstillfälle blir 1000 kr inklusive ridhusavgift. Box kan hyras för 100 kr per gång inklusive spån.

 Kursdagar:       söndag  29 januari

                             onsdag  1 mars

                             onsdag  29 mars

                             onsdag  26 april

                             onsdag  24 maj

 

Anmälan görs för en kursdag i taget till anette@bpmab.se och är bindande. Ange om du vill ha box.

Heléne kommer att ta 8 – 10 ekipage per kurstillfälle. Först till kvarn…

Mvh Anette

ISLANDSHÄST TIDNINGEN!!!

Hej Alla medlemmar!

Ni som inte fått tidningen eller att det var tryckfel i eran tidning ska maila till SIF

så skickar dom er en tidning.

svenska@icelandichorse.se

Skriv Namn, adress och medlemsnummer.

Beklagar att det har krånglat

God Jul och Gott Nytt År

Önskar Anette Jangborg